Czym jest bilans otwarcia?

Czym jest bilans otwarcia?

W obecnych czasach prowadzenie pełnej księgowości samemu jest coraz rzadziej spotykaną praktyką. Mimo tego, że dostępność programów do prowadzenia księgowości ciągle się zwiększa, to jest to zadanie, które wymaga nie tylko samego czasu, ale również wiedzy oraz doświadczenia. Należy pamiętać, że popełnione w czasie prowadzenia rachunkowości wszelakie błędy mogą okazać się bardzo kosztowne dla firmy. Warto dowiedzieć się, czym jest bilans otwarcia i jak prawidłowo go przeprowadzać.

Bilans otwarcia – kiedy trzeba go sporządzić?

Jeżeli prowadzimy księgi rachunkowe, warto wiedzieć o tym, iż ich otwarcie następuje w kilku przypadkach między innymi na początku każdego roku obrotowego – o ile mowa o osobach kontynuujących działalność – oraz na dzień rozpoczęcia działalności w przypadku nowych firm, a także przedsiębiorstw, które po osiągnięciu progu dochodowego przystępują do prowadzenia pełnej księgowości. Ponadto otwarcie ksiąg rachunkowych ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do zmiany formy prawnej w danej firmie. Warto zaznaczyć, że otwarcie ksiąg rachunkowych będzie obowiązywało w przypadku procesu likwidacji firmy bądź ogłoszenia upadłości. Ponadto takie otwarcie ma miejsce wtedy, jeśli następuje połączenie jednostek bądź dokona się ich podziału. Trzeba też wiedzieć o fakcie, że otwarcie ksiąg rachunkowych nie może nastąpić później niż w ciągu piętnastu dni od momentu zaistnienia wymienionych wyżej zdarzeń.

Jak prawidłowo sporządzać bilans otwarcia?

Warto pamiętać o tym, że otwarcie ksiąg rachunkowych jest sporządzeniem bilansu otwarcia. Wszelkie zasady jego sporządzania powinny być zgodne z zasadami określającymi przez ustawę o rachunkowości. Ponadto bilans otwarcia to zestawienie aktywów oraz pasywów danego przedsiębiorstwa. Jeśli mowa o kontynuacji działalności, to podstawą do sporządzenia bilansu otwarcia będzie bilans zamknięcia – mowa tutaj o stanie na dzień zakończenia roku obrotowego. Przeważnie bilans otwarcia sporządzany jest pierwszego stycznia nowego roku kalendarzowego. Przede wszystkim wynika to z tak zwanej zasady ciągłości – trzeba ją przestrzegać w czasie prowadzenia księgowości. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że bilans otwarcia będzie uwzględniał aktywa trwałe, aktywa obrotowe, pasywa, a także sumę aktywów oraz pasywów. Należy zaznaczyć, że bilans otwarcia oraz zamknięcia musi mieć właściwą strukturę. Z pewnością warto zdecydować się na usługi zewnętrznej księgowości, zwłaszcza w celu unikania poważniejszych błędów czy np. stresujących sytuacji.